HITACHI CB18DBLJ4 18V BRUSHLESS BAND SAW BODY ONLY

HITACHI CB18DBL/J4 18V BRUSHLESS BAND SAW BODY ONLY