BOSCH GWS 18V-125 C BRUSHLESS ANGLE GRINDER BODY ONLY IN CARTON

BOSCH GWS 18V-125 C BRUSHLESS ANGLE GRINDER BODY ONLY IN CARTON