BOSCH GDX 18 V-EC 18V BRUSHLESS IMPACT DRIVER WRENCH INC 2X 5.0AH BATTS 06019B9172

BOSCH GDX 18 V-EC 18V BRUSHLESS IMPACT DRIVER / WRENCH INC 2X 5.0AH BATTS 06019B9172